Litteratur inför kurs BK E

  • Sandahl m fl (2014) Gruppens potential – Att leda och utveckla gruppbehandling. Sidorna 1- 179. Natur & Kultur
  • Lundvik Gyllensten A, Skoglund K, Wulff I (2015) Basal Kroppskännedom – Den Levda kroppen. Kap 6
  • Gyllensten AL, Ekdahl C, Hansson L. Long-term effectiveness of Basic Body Awareness Therapy in psychiatric out-patient care. A randomized controlled study. Advances in Physiotherapy 2009;11 (1): 2-12. http://dx.doi.org/10.1080/14038190802242061

Övriga vetenskapliga publikationer

  • Hedlund, L (2014) Basal Kroppskännedom och psykomotorisk funktion vid allvarlig psykisk sjukdom. Lunds universitet Länk
  • Lundvik Gyllensten, A. (2001) Basic Body Awareness Therapy- Assessment, Treatment and Interaction. (Doktorsavhandling) Lunds universitet, Department of Physical Therapy, Lund. Beställes från författaren (Adressen finns på hemsidan under lärare, Amanda Lundvik Gyllensten)
  • Mattsson, M. (1998) Body Awareness – application in physiotherapy. (Doktorsavhandling) Umeå universitet, Psykiatriska Institutionen och Institutionen för allmänmedicin, Umeå. Beställes från författaren  (Adressen finns på hemsidan under lärare, Monica Mattsson)
  • Danielsson L. (2015) Moved by movement: A person-centered approach to physical therapy in the treatment of major depression. University of Gothenburg. Institute of Neuroscience and Physiology. Department of Clinical Neuroscience and Rehabilitation. Länk: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38464

Övrig rekommenderad litteratur under hela utbildningen

Integrera och referera till samtlig kurslitteratur och minst en avhandling som tillhör BK E i din grupprapport och slutuppgift. Du kan även välja andra vetenskapliga arbeten eller övrig kurslitteratur som ingår i utbildningen i Basal Kroppskännedom. Använd det referenssystem som du känner dig bekväm med.

Kurslitteratur om grupp redovisar du genom att på något passande ställe i din grupprapport refererar/relaterar till den lästa litteraturen.

Inför kurs BK E får du dig tilldelat en artikel som du ska analysera och kunna presentera för gruppen. Skriv en kort sammanfattning med dina reflektioner över artikeln och skicka den till din lärare på BK E i god tid före kursen.
 Se skrivreglerna här!

Rapporten, som ska vara på en A4-sida, bör innehålla en beskrivning av vilka frågeställningar studien vill besvara och vilken metod man använt för att hitta svar. Vilket resultat har man kommit fram till?

 

Uppdaterad 2023-08-17