Kommunikationsuppgift inför kurs B

Efter BK kurs A berättar du för en eller ett par kollegor eller bekanta vad du gjort på kursen i Basal Kroppskännedom och vad metoden innebär. Du ska försöka att formulera dig kortfattat (cirka 5 minuter) och begripligt och fånga något av essensen i metoden. Det är bra om du anpassar uppgiften till situationen så att det uppstår ett möte med åhörarna.

Skriv en kort anteckning om hur du tyckte att samtalet avlöpte. Fick du fram det du ville? Kunde du anpassa presentationen till sammanhanget och till den/dem, som du berättade för? Vilka ord fungerade för att beskriva det du ville ha sagt? Var det något som inte blev som du tänkt dig?

Ta med anteckningen till kurs B.

Uppdaterad 2021-05-17