Litteraturlista – rekommenderad läsning

Till varje delkurs finns det en obligatorisk litteraturlista, se menyn till vänster. Utöver detta finns mycket annan intressant litteratur. Vi rekommenderar följande böcker:

 • Sannum Karlsson A, Cederhag W. (2016) Hur gör du när du rör dig? – Basal Kroppskännedom för vardag, friskvård, idrott och rehab.
  Sannum Karlsson i Malmö AB och WIC Kroppskännedom.
 • Bader Johansson, C. & Elmgren Frykberg (2012) Rörelse och interaktion: Om grundmotorik, stress och självreglering. Studentlitteratur.
 • Biguet, G. Keskinen-Rosenqvist, R. Levy Berg, A. (2012) Att förstå kroppens budskap – Sjukgymnastiska perspektiv. Studentlitteratur.
 • Damasio A. (2011) Du och din hjärna-så skapar hjärnan ditt medvetande. Optimal förlag
 • Barth T., Näsholm C. (2006) Motiverande samtal – MI. Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Studentlitteratur.
 • Hilmarsson H. (1999) Samtalet med känslomässig intelligens. Utbildningshuset
 • Jacobsen B. (2000) Existensens psykologi, Natur och Kultur
 • Stern D N. (2005) Ögonblickets psykologi – om tid och förändring i psykoterapi och vardagsliv. Natur och Kultur
 • Skjærven L. (1999) Å være seg selv – mer fullt og helt – En tillnæmning til Bevegelseskvalitet

 

Uppdaterad 2023-08-17