Forskning

Det finns mycket forskning om Basal Kroppskännedom. Vi har valt att dela in forskningen i vetenskapliga studier, avhandlingar och böcker (publikationer)

Vetenskapliga studier innebär artiklar i Vetenskapliga tidskrifter. Det finns betydligt fler artiklar än vad som finns med på denna hemsida. De artiklar som vi valt täcker in ett brett område inom Fysiopterapi så att du kan se både bredden och djupet av forskningen. De flesta av artiklarna har en länk du kan trycka på för att komma till dem. De olika områdena  är tydligt utmärkta så att du kan hitta det område som just du är intresserad av.

Avhandlingar innehåller de vetenskapliga arbeten som gjorts i samband med disputation, dvs för att doktorera. Alla avhandlingar tangerar Basal Kroppskännedom på något sätt. Flera av avhandlingarna kan du få tag på genom att trycka på länken.

Under fliken Böcker och publikationer hittar du böcker eller master uppsatser som publicerats både i Sverige och utomlands  och innehåller något om Basal Kroppskännedom. Vissa av böckerna handlar enbart om Basal Kroppskännedom och i andra böcker finns det kapitel som belyser BK.