Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Vi är måna om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter via IBK:s hemsida.

Kurser i Basal Kroppskännedom

De personuppgifter (namn, e-mail, adress och ev. telefonnummer) som du i samband med kursanmälan anger till BK kurslärare, listade på IBKs hemsida (www.ibk.nu), sparas av respektive kurslärare för att ge dig vidare information om kursen. Kursläraren är personligen ansvarig för att följa den nya datorlagen och om du har frågor angående hantering av dina personuppgifter vid kursanmälan eller rapporter, vänligen kontakta din BK-lärare.

Kontakter med BK terapeuter

De personuppgifter (t ex namn, e-mail och ev. telefonnummer) som du anger i samband med eventuell kontakt med BK terapeuter, listade på IBKs hemsida (www.ibk.nu), hanteras av respektive BK terapeut. BK terapeuten är personligen ansvarig för att följa den nya datorlagen och om du har frågor angående dennes hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta BK terapeuten.

Frågor till IBK om Basal Kroppskännedom

De personuppgifter (t ex namn, e-mail och ev. telefonnummer) som du anger till IBK, i samband med en förfrågan kring Basal Kroppskännedom av allmän karaktär, sparar IBK för detta ändamål:

  • För att kunna besvara förfrågan och fullgöra kommunikation som rör förfrågan.
  • Laglig grund: Intresseavvägning

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan part, utanför IBK. Efter besvarad förfrågan raderas dina personuppgifter.