Välkommen till våra temakurser

Här hittar du kurser med olika inriktning som både breddar och fördjupar din kompetens inom Basal Kroppskännedom.

En kort beskrivning av innehållet ser du nedan. För mer utförlig beskrivning, kontakta kursledaren!

Antagning sker i turordning efter inbetald anmälningsavgift! Kostnad tillkommer för kost och logi beroende på kursupplägg.

Om du inte fått svar på ditt mail om kursförfrågan inom en vecka så maila igen eller ring upp respektive lärare! Fullständig adress och telefonnummer hittar du under lärare.

Aktuella temakurser

Filtrera listan genom att kryssa för det du är intresserad av.

Kurskategorier

Regioner

Lärare


BK inom primärvården vid stressrelaterad ohälsa

Temakursens syfte är att förmedla ett hållbart och kvalitetssäkrat arbetssätt med Basal Kroppskännedom vid stressrelaterad ohälsa. Den riktar sig främst till dig som arbetar inom Primärvården, där det ofta finns behov av korta behandlingsperioder och kontinuerligt patientflöde. Konceptet är kvalitetssäkrat genom ett masterarbete som visar att ”5 gånger gör skillnad”; Patienterna fick nya insikter, lärde sig lyssna på kroppen och förstod kroppens budskap bättre. Deltagarna fick också ökad upplevelse av egenmakt och möjlighet att kunna påverka sitt mående själv. Utöver kursens stresstema kommer du att få 5 timmars handlett egenövande i Basal Kroppskännedom. Kursen vänder sig till dig som har uppnått minst utbildningsnivå BK C.
När 2022-11-09. 3 dagar.
Var Norrköping
Pris 4800 kr + moms
Lärare Jenny Noreklint Larsson
Anmälan till Jenny@vidafysio.se senast 2022-10-12

Tai Chi for Arthritis – TCA

Tai chi for arthrits, TCA, är en enkel tai chi form som lätt integreras med BK-övningar och som visar på det nära sambandet mellan principer i BK och Tai chi. Indikation är smärta, stelhet och depression. Tai chi har evidens som behandling för bl.a. smärta och mental ohälsa. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat i TCA. Kursen berättigar också till 5 timmars handlett BK-övande i IBK:s regi. Mer information öppnas i nytt fönster. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2022-11-26. 2 dagar med start 221126 kl 1000. lördag 10-17, söndag 9-16
Var Stockholm, Tavastkliniken externat
Pris 3200 + moms + kursmaterial
Lärare Kent Skoglund, Amanda Lundvik Gyllensten
Anmälan till kenta1497@hotmail.com senast 2022-10-24

HälsoTai chi

Hälsotaichi är en enkel form av Tai chi som lätt integreras men BK-övningar. Indikation är fallbenägenhet, rörelserädsla, smärta, stelhet och depression. Kursen berättigar till 5 timmars handlett BK-övande och till fortsättningskurs i HälsoTaiChi. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2023-05-13. 2 dagar med start lördag 13 maj kl 10.00
Var Hälsans hus Lund, externat
Pris 3.200 + moms
Lärare Kent Skoglund, Amanda Lundvik Gyllensten
Anmälan till amanda@halsotaichi.se senast 2023-04-01

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande


När 2023-09-25. 2 dagar.
Var Stockholm.
Pris 3200 + moms.
Lärare Birgitta Åslund
Anmälan till birgittaaslund@mail.com senast 2023-07-24

BK handledning/fördjupning i eget övande


När 2023-09-29. 1 dag.
Var Östersund
Pris 1600 + moms
Lärare Birgitta Åslund
Anmälan till birgittaaslund@mail.com senast 2023-08-29

HälsoTai chi

HälsoTaiChi är en enkel form av TaiChi som lätt integreras med BKövningar. Indikation är fallbenägenhet, rörelserädsla, smärta, stelhet och depression/mental ohälsa. Kursen berättigar till 5 timmars handlett BK-övande och till fortsättningskurs i HälsoTaiChi. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2023-09-30. 2 dagar med start lördag kl 10.00
Var Tjötnedalagården, Baskemölla, Österlen. Externat
Pris 3.200 + moms
Lärare Kent Skoglund, Amanda Lundvik Gyllensten
Anmälan till amanda@halsotaichi.se senast 2023-08-28

HälsoTai chi

HälsoTaiChi är en enkel form av TaiChi som lätt integreras med BKövningar. Indikation är fallbenägenhet, rörelserädsla, smärta, stelhet och depression/mental ohälsa. Kursen berättigar till 5 timmars handlett BK-övande och till fortsättningskurs i HälsoTaiChi Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2023-11-25. 2 dagar med start lördag 25 november kl 10.00
Var Tavastkliniken, Medborgarplatsen, Stockholm. Externat
Pris 3.200 + moms
Lärare Kent Skoglund, Amanda Lundvik Gyllensten
Anmälan till kent@halsotaichi.se senast 2023-10-25