Välkommen till våra temakurser

Här hittar du kurser med olika inriktning som både breddar och fördjupar din kompetens inom Basal Kroppskännedom.

En kort beskrivning av innehållet ser du nedan. För mer utförlig beskrivning, kontakta kursledaren!

Antagning sker i turordning efter inbetald anmälningsavgift! Kostnad tillkommer för kost och logi beroende på kursupplägg.

Om du inte fått svar på ditt mail om kursförfrågan inom en vecka så maila igen eller ring upp respektive lärare! Fullständig adress och telefonnummer hittar du under lärare.

Aktuella temakurser

Filtrera listan genom att kryssa för det du är intresserad av.

Kurskategorier

Regioner

Lärare


FULLTECKNAD – BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande


När 2022-03-05. 1 dag. Lördag
Var Malmö
Pris 1600 kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2022-02-18

FULLTECKNAD – Basal Kroppskännedom med klinisk tillämpning

Kursens syfte är att få en fördjupad förståelse för långvarig smärtproblematik, psykisk ohälsa, PTSD och trauma. Vi kommer att utforska hur ökade resurser i kroppen; i kroppsjagsfunktioner och existensdimensioner, är en hjälp till balans i livet och till autonom reglering. Vi tittar på hur anknytningsmönster och skamreaktioner tar sig uttryck i kroppen och hur det terapeutiska förhållningssättet under övandet är en hjälp till närvaro och kontakt. Det finns möjlighet att ta upp egna patientfall. Kursen vänder sig till dig som har klinisk erfarenhet av Basal Kroppskännedom Mer information, öppnas i nytt fönster. Mer information, öppnas i nytt fönster. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2022-03-14. 3 dagar.
Var Malmö. Externatkurs
Pris 4800 kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2021-02-15

Basal Kroppskännedom med klinisk tillämpning

Kursens syfte är kommunikation och möte i fokus. Vi utforskar vilka frågor som hjälper till att identifiera svårigheter och resurser hos patienten. Hur ställer vi frågor? Hur lyssnar vi? Och vad har kroppsspråket för betydelse? Stort fokus är på att utforska kommunikationen och interaktionen under övandet- genom verbal och icke-verbal guidning. Kursen vänder sig till dig som har klinisk erfarenhet av Basal Kroppskännedom. Mer information, öppnas i nytt fönster. Mer information, öppnas i nytt fönster. Mer information, öppnas i nytt fönster. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2022-03-28. 3 dagar.
Var Malmö. Externatkurs
Pris 4800 kr + moms
Lärare Anna Sannum Karlsson
Anmälan till anna.sannum@gmail.com senast 2022-02-25

TCA FP- Tai Chi för Fallprevention

Denna Tai Chi form fokuserar på att förhindra fall och minska rädsla för fall. Den är skapad av Dr Paul Lam i samverkan med fysioterapeuter. Det vetenskapliga underlaget för att använda Tai Chi som fallprevention och för att minska rörelserädsla är stor, det vill säga Tai Chi har evidens som behandlingsmetod för att minska fall och rädsla för fall. Detta kan vara viktigt för att personen ska kunna vara fysiskt aktiv. Kursen berättigar också till 5 timmars handlett BK-egetövande i IBK:s regi. I kursen ingår att du både lär dig formen samt hur du på ett pedagogiskt sätt kan lära ut den. Kursen leder till ett internationellt instruktörscertifikat, samt ger behörighet att gå vidare till TCA2 Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2022-05-14. 2 dagar, lördag 10-18 samt söndag 9-16
Var Lund, Hälsans hus
Pris 3200 SEK + moms, kursmaterial tillkommer
Lärare Amanda Lundvik Gyllensten , Kent Skoglund
Anmälan till agyllensten@gmail.com senast 2022-04-01

Basal Kroppskännedom vid stressrelaterad ohälsa

Temakursens syfte är att förmedla ett hållbart och kvalitetssäkrat arbetssätt med Basal Kroppskännedom vid stressrelaterad ohälsa. Den riktar sig främst till dig som arbetar inom Primärvården, där det ofta finns behov av korta behandlingsperioder och kontinuerligt patientflöde. Konceptet är kvalitetssäkrat genom ett masterarbete som visar att ”5 gånger gör skillnad”; Patienterna fick nya insikter, lärde sig lyssna på kroppen och förstod kroppens budskap bättre. De uttryckte också ökad upplevelse av egenmakt och möjlighet att kunna påverka sitt mående själv. Utöver kursens stresstema kommer du att få 6 timmars handlett egenövande i Basal Kroppskännedom. Kursen vänder sig till dig som har uppnått minst utbildningsnivå BK C.
När 2022-05-18. 3 dagar.
Var Norrköping
Pris 4800 kr + moms
Lärare Jenny Noreklint Larsson
Anmälan till Jenny@vidafysio.se senast 2022-05-02

BK handledning/fördjupning/repetition i eget övande


När 2022-09-30. 1 dag.
Var Östersund
Pris 1600 + moms
Lärare Birgitta Åslund
Anmälan till birgittaaslund@mail.com senast 2022-08-30

Basal Kroppskännedom med tillämpning vid neurologisk skada och sjukdom

Under kursen kommer vi att träna på att använda Basal Kroppskännedom i individuell behandling och i gruppverksamhet. Vi fördjupar och diskuterar möjligheter riktat mot både fysiska och kognitiva frågeställningar inom neurologisk behandling. Kursen består av praktiska övningspass, seminarier och fallbeskrivningar. Vi utgår i behandlingen med Basal Kroppskännedom från patientens resurser ur ett helhetsperspektiv där fokus ligger på funktion, aktivitet och delaktighet. Deltagarna bör ha erfarenhet av patientarbete inom neurologi. Förbered genom att reflektera över patientfall och fundera över vilka frågeställningar du vill diskutera under kursdagarna.
När 2022-10-05. 3 dagar
Var Stockholm
Pris 4800 kr + moms
Lärare Birgitta Åslund, Lotta Melander
Anmälan till birgittaaslund@mail.com senast 2022-08-03

Tai Chi for Arthritis del 2 (TCA2) samt uppdatering TCA

Under TCA 2 kursen får du en repetition och uppdatering av den grundläggande kursen i TCA. Du kommer att fördjupa din form samt lära dig 9 nya rörelser. Kursen berättigar också till 5 timmars handlett BK-egetövande i IBK:s regi. TCA-konceptet är en kortform i Tai Chi som kan läras ut till patienter med smärta, stelhet eller depression. Det finns god evidens för Tai Chi vid psykiska probelm, smärta, rädsla och balansproblem. Vid uppdaterings-kursen utforskas och diskuteras egna erfarenheter av att lära ut TCA till deltagare/patienter. Konsten att lära ut Tai Chi tränas och fördjupas. Ditt tidigare internationella instruktörcertifikat förnyas. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2022-10-08. 2 dagar lördag 10-18 samt söndag 9-16
Var Lund, Hälsans hus
Pris 3200 SEK + moms, kursmaterial tillkommer
Lärare Amanda Lundvik Gyllensten, Kent Skoglund
Anmälan till agyllensten@gmail.com senast 2022-09-01

Tai Chi for Arthritis – TCA

Tai chi for arthrits, TCA, är en enkel tai chi form som lätt integreras med BK-övningar och som visar på det nära sambandet mellan principer i BK och Tai chi. Indikation är smärta, stelhet och depression. Tai chi har evidens som behandling för bl.a. smärta och mental ohälsa. Kursen leder till internationellt instruktörscertifikat i TCA. Kursen berättigar också till 5 timmars handlett BK-övande i IBK:s regi. Mer information öppnas i nytt fönster. Mer information, öppnas i nytt fönster.
När 2022-11-26. 2 dagar med start 221126 kl 1000. lördag 10-17, söndag 9-16
Var Stockholm, Tavastkliniken externat
Pris 3200 + moms + kursmaterial
Lärare Kent Skoglund, Amanda Lundvik Gyllensten
Anmälan till kenta1497@hotmail.com senast 2022-10-24