Vad är Tai Chi?

Tai Chi är en kinesisk rörelsekonst som har utvecklats för ca 800 -1000 år sedan. Det är en del av Martial Arts systemet (kampkonsten) och anses vara den mjuka vägen inom kampkonsten. Det finns många former och stilar i Tai Chi men alla delar samma principer och speglar harmonin och balansen mellan olika motsatser, som utgör en helhet. Det finns mycket forskning som visar att Tai Chi är effektivt för att stimulera både kroppslig och mental hälsa, speciellt inom området fallprevention, rörelserädsla och smärta.

Symbolen ”Tai Chi” eller yin/yang (ovan) speglar balansen mellan t.ex expansion/kontraktion, ge ut/återhämta, inandning/utandning, snabbt/långsamt. Ibland dominerar den ena aspekten och ibland den andra, men det finns hela tiden en kontinuerlig och pågående rörelse mellan de olika aspekterna. Detta är den ursprungliga principen i all Tai Chi (Lundvik Gyllensten, Skoglund, Wulf. Basal Kroppskännedom, den levda kroppen, 2015).

Tai Chi stilar

Den mest kända Tai Chi stilen i västvärlden är Yang. Sun är den yngsta stilen som anses ligga nära Qigong. Chen anses vara den ursprungliga stilen och är mest lik andra kampsporter.

Tai Chi Principerna

Tai Chi Principerna är lika i alla stilar men utrycks lite olika. Enligt Dr Paul Lam, allmänläkare och skapare av Tai Chi för hälsa rörelsen kan de sammanfattas i

Kroppskontroll: balans, upprätt hållning samt kontrollerade tyngdförflyttningar.

Rörelsekontroll: rörelserna sker långsamt, mjukt och kontinuerligt. Här ingår även känslan av ett tänkt ”lätt motstånd” i rörelserna. Detta kan också beskrivas som att röra sig i vatten ”swimming in the air” och ger en upplevelse av att rörelserna hänger ihop som en enhet och ger ett specifikt rörelseflöde.

Inre kontroll: denna princip handlar om inre avspänning och inre ro. Du är medvetetet avspänd och öppen i både kroppen och sinnet samt helt närvarande i rörelserna. Inre ro innebär att låta sinnena tystna men samtidigt vara fullt medveten om vad som händer i nuet (Lam, Miller. Teaching Tai Chi effectively, 2011)

I Tai Chi som självförsvar tillämpas denna princip på så sätt att man inte går emot en inkommande kraft. Istället följer man med och omdirigerar kraften. Man går inte emot utan undviker en konflikt genom att rikta energin tillbaka.

Ett annat sätt att uttrycka vad Tai Chi är följer här:

En rörelsekonst som kombinerar Rörelser för hela kroppen, Självförsvar och Medveten närvaro.

Rörelserna är mjuka och skonsamma samt sker enligt principer som stimulerar balans, medveten tyngdöverföring, djupandning och spännings-effektiva rörelser.

Självförsvarsaspekten är nedtonad (den mjuka vägen i Martial Arts) och i de hälsoinriktade Tai Chi-erna märks den i form av att det finns en intention och mening med rörelserna.

Den Medvetna närvaron i nuet, med den egna kroppen, och med omgivningen stimulerar vakenhet samt kognitiva funktioner. För äldre anses denna komponent vara viktig för att förebygga fall.

Tai Chi is an art embracing the mind, body and spirit – Originating in ancient China, Tai Chi is one of the most effective exercises for health of mind and body. Although an art with great depth of knowledge and skill, it can be easy to learn and soon delivers its health benefits. For many, it continues as a lifetime journey.
Paul Lam (https://taichiforhealthinstitute.org/what-is-tai-chi/)

Tai Chi och BK

BK och Tai Chi är nära förknippade. BK skapades från början för att underlätta inlärningen av Yang formen i Tai Chi (Dropsy, Den harmoniska kroppen, 1988). BKs och Tai Chis principer kommer ur samma källor. Kroppskontroll; innehåller element som vi i BK kallar för grundning och balanslinje. Rörelsekontroll; innehåller vad vi i BK kallar centrering, andning och flöde. Medveten närvaro och upplevelsen av nuet betonas i både BK och Tai Chi. En del av partner-övningarna i BK är Tai Chi övningar t.ex. Push-hands.

Tai Chi som temakurser

De temakurser som ges i IBK regi är Hälsoinriktade Tai Chi former skapade av Dr Paul Lam. Indikation för dessa kurser är smärta, stelhet och depression (Tai Chi for Arthritis, TCA samt TCA 2) och förebyggande av fall, rörelserädsla och rädsla för att falla (Tai Chi for Arthritis Fall Prevention).

Läs mer om Tai chi för hälsa 

A lifetime journey

A lifetime journey