Vetenskapliga studier

Det vetenskapliga underlaget för Basal Kroppskännedom som behandlingsmetod blir allt bättre.

I  Nationella Riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom (Socialstyrelsen 2017) finns nu rekommendation om Basal Kroppskännedom vid lindrig till medelsvår depression för vuxna i tillägg till annan behandling med siffran 7. (Detta kan  jämföras med fysisk aktivitet med siffran 6).

Vad betyder siffrorna? Riktlinjerna innehåller tre typer av rekommendationer: prioritering 1–10, där de rangordnade åtgärderna har dokumenterad effekt eller stöd i beprövad erfarenhet. De redovisas i en skala från 1 till 10 efter angelägenhetsgrad. Siffran 1 anger åtgärder med högst prioritet. Dessutom finns åtgärder som bedöms som icke-göra och FoU (att åtgärden behöver forskas på och utvärderas innan den kan införas i riktlinjerna).

Du kan gratis ladda ner riktlinjer från Socialstyrelsen för vård vid depression och ångestsyndrom på https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2021-4-7339.pdf

I de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (som finns i en remissversion) så får Basal Kroppskännedom siffran 5 med följande text  ”Åtgärden leder till minskade psykossymtom, ökad rörelseförmåga och ökad livskvalitet. Åtgärden kan underlätta fortsatt fysisk aktivitet ….” Den finns tillgänglig på följande länk https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/schizofreni/

Således kan man säga att inom området mental hälsa finns det vetenskapligt stöd för att använda BK om patienten har ovanstående problem. De Nationella riktlinjerna bygger på vetenskaplig forskning (randomiserade och kontrollerade studier) samt på synpunkter från de professionella grupperna och från brukare.

De Nationella riktlinjerna är det underlag som beslutsfattare i regioner och landsting får från Socialstyrelsen.

Det finns även annan forskning om BK än randomiserade, kontrollerade studier men de anses inte vara lika starka när det kommer till det som kallas ”evidens”.

Du kan titta på sammanställning nedan för att hitta de bästa studierna inom just ditt intresseområde.

Uppdaterad 24-03-24

Aktuella vetenskapliga studier inom olika ämnesområden under perioden 2007-2023

 

Rörelsekvalitet och teoriutveckling

Vancampfort, D., Brunner E., Van Damme, T., Stubbs, B.
REVIEW Efficacy of basic body awareness therapy on functional outcomes: A systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. Physiotherapy Research International 2022 september.
https://DOI: 10.1002/pri.1975

Olsen, AL., Catalan -Matamoros, D., Danielsson, L., Hedlund, L., and Gyllensten, AL.
Comments to Efficacy of basic body awareness therapy on functional outcomes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.  Physiotherapy Research International published in september 2022 by the authors Davy Vancampfort, Emanuel Brunner, Tine van Damme and Brendon Stubbs. Physiotherapy Research International 2023 January
https:// DOI: 10.1002/pri.1994

Vancampfort, D., Brunner E., Van Damme, T., Stubbs, B.
Reply Basic body awareness therapy within physiotherapy: More clarity about its’ core concepts and more scientific evidence is needed. Physiotherapy Research International 2023 january
https:// DOI: 10.1002/pri.1995

Bravo, C., Skjaerven, L.H., Guitard, L., Rubí-Carnacea, F. and Catalan-Matamoros, D. Meeting current needs in mental health physical therapy: a qualitative study of students’ experiences. The Journal of Mental Health Training, Education and Practice, Ahead-of-print 2022. https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.1108/JMHTEP-07-2021-0073

Lundvik Gyllensten A, Nyboe Jacobsen L, Gard G. Clinician perspectives of Basic Body Awareness Therapy (BBAT) in mental health physical therapy: An international qualitative study. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2019 April 30. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2019.04.012

Gard G, Nyboe L, Lundvik Gyllensten A. Clinical reasoning and clinical use of basic body awareness therapy in physiotherapy – a qualitative study? European Journal of Physiotherapy. 2019 Jan 28. https://doi.org/10.1080/21679169.2018.1549592

Skjaerven LH, Gard G, Gómez-Conesa A, Catalan-Matamoros D. A vocabulary describing health-terms of movement quality – a phenomenological study of movement communication. Disability and Rehabilitation. 2019 Apr 22:1-10. doi: 10.1080/09638288.2019.1585970. https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1585970

Ahola, S., Piirainen, A., Skjaerven, L.H. The phenomenon of movement quality: a phenomenographic study of physiotherapy students’ movement experiences. European Journal of Physiotherapy. 2017; 19(2): 59-68. http://dx.doi.org/10.1080/21679169.2016.1261366

Ambolt, A., Gard, G., Hammarlund, C.S.Therapeutically efficient components of Basic Body Awareness Therapy as perceived by experienced therapists – A qualitative study. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2017;21(3):503-508.https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2016.07.006

Gyllensten AL, Skär L, Miller M, Gard G. Embodied identity – a deeper understanding of body awareness. Physiother Theory Pract. 2010; 26(7): 439-46. http://dx.doi.org/10.3109/09593980903422956

Skjaerven LH, Mattsson M, Catalan-Matamoros D, Parker A, Gard G, Gyllensten AL. Consensus on core phenomena and statements describing Basic Body Awareness Therapy within the movement awareness domain in physiotherapy.Physiother Theory Pract. 2018 Feb 26:1-14. https://doi.org/10.1080/09593985.2018.1434578

Skjaerven, L.H. Kristoffersen, K. Gard, G. How can movement quality be promoted in clinical practice? A phenomenological study of physical therapist experts Physical Therapy. 2010; 90(10): 1479-92.https://doi.org/10.2522/ptj.20090059

Skjaerven, L.H. Kristoffersen, K. Gard, G. An eye for movement quality: A phenomenological study of movement quality reflecting a group of physiotherapists’ understanding of the phenomenon. Physiotherapy Theory and Practice 2008; 24(1): 13-27.http://dx.doi.org/10.1080/01460860701378042

 

Undersökningsinstrument

Bertilsson, I., Melin, J., Brogårdh, C., Opheim, A., Gyllensten, AL., Björksell, E., Sjödahl Hammarlund, C. Measurement properties of the Body Awareness Scale Movement Quality (BAS MQ) in persons on the autism spectrum: a preliminary Rasch analysis. Journal of Bodywork & Movement Therapies (2024) open access.  https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2024.01.004.

Hedlund L, Gyllensten AL, Waldegren T, Hansson L. Assessing movement quality in persons with severe mental illness – Reliability and validity of the Body Awareness Scale Movement Quality and Experience. Physiotherapy Theory and Practice 2016; 32(4): 296-306. http://dx.doi.org/10.3109/09593985.2015.1138008

Skjaerven, L.H., Gard, G., Sundal, M.A., Strand, L.I.Reliability and validity of the Body Awareness Rating Scale (BARS), an observational assessment tool of movement quality. European Journal of Physiotherapy 2015; 17(1): 19-28. http://dx.doi.org/10.3109/21679169.2014.992470

 

Psykiatri

Ångest och depression

Köpsén S, Sjöström R. Patients’ experiences of a stress-management programme in primary care. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2020; 13: 207-216. https://doi.org/10.2147/JMDH.S235930

Danielsson L, Waern M, Hensing G, Holmgren K. Work-directed rehabilitation or physical activity to support work ability and mental health in common mental disorders: a pilot randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation 2019. https://doi.org/10.1177/0269215519880230

Danielsson, L., Papoulias, I., Petersson, EL., Carlsson. J., Waern, M. Exercise or basic body awareness therapy as add-on treatment for major depression: A controlled study. Journal of Affective Disorders 2014; 168: 98–106. https://doi.org/10.1016/j.jad.2014.06.049

Danielsson, L., Rosberg, S. Opening toward life: Experiences of basic body awareness therapy in persons with major depression. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 2015;10:27069.http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v10.27069

Gyllensten, A.L., Ekdahl, C., Hansson, L. Long-term effectiveness of basic body awareness therapy in psychiatric outpatient care. A randomized controlled study Advances in Physiotherapy 2009; 11(1): 2-12. http://dx.doi.org/10.1080/14038190802242061

Ölund H, Danielsson L, Rosberg S. Anxiety management: Participants’ experiences of a physiotherapeutic group treatment in Swedish psychiatric outpatient care.Physiother Theory Pract. 2018 Jun 18:1-15. https://doi.org/10.1080/09593985.2018.1485192

Psykossjukdomar

Gyllensten AL, Ovesson MN, Hedlund L, Ambrus L, Tornberg Å. To increase physical activity in sedentary patients with affective–or schizophrenia spectrum disorders–a clinical study of adjuvant physical therapy in mental health. Nordic Journal of Psychiatry 2019. https://doi.org/10.1080/08039488.2019.1669706

Hedlund, L, Gyllensten, A. L. The experience of basic body awareness therapy in patients with schizophrenia. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2010; 14: 245-254. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2009.03.002

Hedlund, L, Gyllensten, A.L. The physioterapist´s experience of basic body awareness therapy in patients with schizophrenia and schizophrenia spectrum disorders. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2013; 17: 169-176. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2012.10.008

Post-traumatisk stress

Elton, J., Stage, K., Sternhagen Nielsen, A.B., Hjort Svendsen, A.L. The experience of Basic Body Awareness Therapy and its transfer to daily life amongst Danish military veterans with PTSD. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2021;28:202-211. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2021.07.001

Andersen, M.R., Clausen, A., Sternhagen Nielsen, A.B., Hjort Svendsen, A.L. Experiences with basic body awareness therapy as an add-on to cognitive behavioural therapy among Danish military veterans with PTSD: An interview study. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2021;27: 550-559. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2021.03.023

Schaeffer AJ, Cornelius-White JHD. Qualitative studies on body-based interventions for refugees: a meta-synthesis. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 2021;16(4): 267-285. https://doi.org/10.1080/17432979.2021.1893810

Yüce, H., Bahrilli, T. The impact of Basic Body Awareness Therapy on balance confidence and health-related quality of life in hunger strike victims with Wernicke Korsakoff Syndrome: pilot study. Torture Journal, 2020;30(2), 58–88. https://doi.org/10.7146/torture.v30i2.120163

Nordbrandt M.S, Sonne C, Mortensen E.L, Carlsson J. Trauma-affected refugees treated with basic body awareness therapy or mixed physical activity as augmentation to treatment as usual – A pragmatic randomised controlled trial. PLoS ONE 2020; 15(3): e0230300. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230300

Blaauwendraat C, Berg A.L, Gyllensten A.L . One-year follow-up of basic body awareness therapy in patients with posttraumatic stress disorder. A small intervention study of effects on movement quality, PTSD symptoms, and movement experiences. Physiotherapy Theory and Practice 2017; 33(7): 515-526. http://dx.doi.org/10.1080/09593985.2017.1325957

Madsen, T.S., Carlsson, J., Nordbrandt, M., Jensen, J.A. Refugee experiences of individual basic body awareness therapy and the level of transference into daily life. An interview study. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2016; 20(2): 243-51. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2015.10.007

Nyboe, L., Bentholm, A., Gyllensten, AL. Bodily symptoms in patients with post traumatic stress disorder: A comparative study of traumatized refugees, Danish war veterans, and healthy controls. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2017; 21(3): 523-527.https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2016.08.003

Stade, K., Skammeritz, S., Hjortkjær, C., Carlsson, J.”After all the traumas my body has been through, I feel good that it is still working.”–Basic Body Awareness Therapy for traumatised refugees. Torture: quarterly journal on rehabilitation of torture victims and prevention of torture 2015; 25(1): 33-50.

Nordbrandt, M.S., Carlsson, J., Lindberg, L.G., Sandahl, H., Mortensen, E.L. Treatment of traumatised refugees with basic body awareness therapy versus mixed physical activity as add-on treatment: Study protocol of a randomised controlled trial Trials. 2015; 16(1): 477. https://doi.org/10.1186/s13063-015-0974-9

Ätstörningar

Albertsen MN, Natvik E, Råheim M. Patients’ experiences from basic body awareness therapy in the treatment of binge eating disorder -movement toward health: A phenomenological study. Journal of Eating Disorders. 2019;7:36.  https://jeatdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40337-019-0264-0

Catalan-Matamoros, D., Skjaerven. LH., Labajos-Manzanares. MT., Mart́ınez-de-Salazar-Arboleas, A., Sánchez-Guerrero, E. A pilot study on the effect of Basic Body Awareness Therapy in patients with eating disorders: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation 2011; 25; 7: 617-626. https://doi.org/10.1177/0269215510394223

Neuropsykiatri

Bertilsson I, Gyllensten AL, Opheim A, Gard G, Sjödahl Hammarlund C. Understanding one’s body and movements from the perspective of young adults with autism: A mixed-methods study.Res Dev Disabil. 2018 Jul;78:44-54. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2018.05.002

 

Smärta/stödjeorganen

Artros

Alpay, K., and Sahin, M. Effects of basic body awareness therapy on pain, balance, muscle strength and functionality in knee osteoarthritis: a randomised preliminary trial. Disability and Rehabilitation. 2022 november (published online) https://doi.org/10.1080/09638288.2022.2151650

 

Olsen AL, Magnussen LH, Skjaerven LH, Assmus J, Sundal M-A, Furnes O, Hallan G, Strand LI. Basic Body Awareness Therapy versus standard care in hip osteoarthritis. A randomized controlled trial. Physiotherapy Research International. 2022;27(1): e1930. https://doi.org/10.1002/pri.1930

Olsen, AL., Magnussen, LH., Skjaerven, LH., (…), Ostelo, R., Strand, LI. Movement quality evaluation and its correlation with recommended functional measures in hip osteoarthritis. Physiotherapy Research International. 2020; 25(4)e1848. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pri.1848

Olsen AL, Strand LI, Magnussen LH, Sundal M-A, Skjaerven LH. Descriptions of movement experiences in the Body Awareness Rating Scale–Movement Quality and Experience evaluation. A qualitative study of patients diagnosed with hip osteoarthritis. Physiotherapy Theory and Practice 2019. https://doi.org/10.1080/09593985.2019.1636434

Yagci G, Ayhan C, Yakut Y.Effectiveness of basic body awareness therapy in adolescents with idiopathic scoliosis: A randomized controlled study1.J Back Musculoskelet Rehabil. 2018 Mar 16. https://content.iospress.com/articles/journal-of-back-and-musculoskeletal-rehabilitation/bmr170868

Strand, L.I., Liland Olsen, A., Nygard, H., (…), Sundal, M.A., Helvik Skjaerven, L.Basic Body Awareness Therapy and patient education in hip osteoarthritis: A multiple case study. European Journal of Physiotherapy 2016;18(2): 116-125. http://dx.doi.org/10.1016/j.physio.2015.03.1407

Olsen, A.L., Strand, L.I., Skjaerven, L.H., Sundal, M.-A., Magnussen, L.H. Patient education and basic body awareness therapy in hip osteoarthritis – a qualitative study of patients’ movement learning experiences. Disability and Rehabilitation2017;39(16):1631-1638. http://dx.doi.org/10.3109/21679169.2015.1135982

Whiplash

Seferiadis, A., Ohlin, P., Billhult, A., Gunnarsson, R.Basic body awareness therapy or exercise therapy for the treatment of chronic whiplash associated disorders: A randomized comparative clinical trialDisability and Rehabilitation 2016;38(5): 442-451. http://dx.doi.org/10.3109/09638288.2015.1044036

Smärtrehabilitering

Yilmaz, K., Yazicioglu, F.G.,, Akkoyun Sert, O., Ozturk, B., Armutlu, K., Yuce, H.The effects of basic body awareness therapy on balance in patients with chronic neck pain: a randomised crossover trial. Somatosensory & motor research, 2023, 40(4), 147‐155.
https://doi.org/10.1080/08990220.2023.2181327

Lundwall A, Ryman A, Bjarnegård Sellius A, Mannerkorpi K. Pain requires processing – How the experience of pain is influenced by Basic Body Awareness Therapy in patients with long-term pain. Journal of Bodywork & Movement Therapies. 2019 Feb 2. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2019.02.006

Bravo C, Skjaerven LH, Guitard Sein-Echaluce L, Catalan-Matamaros D. Experiences from group basic body awareness therapy by patients suffering from fibromyalgia: A qualitative study. Physiotherapy Theory and Practice. 2018 Sep 24:1-13.https://doi.org/10.1080/09593985.2018.1517286

Bravo C, Skjaerven LH, Espart A, Guitard Sein-Echaluce L, Catalan-Matamoros D. Basic Body Awareness Therapy in patients suffering from fibromyalgia: A randomized clinical trial. Physiotherapy Theory and Practice. 2018 May 3:1-11. https://doi.org/10.1080/09593985.2018.1467520

Bergström M, Ejelöv E, Mattsson M, Stålnacke BM. (2014) One-year follow-up of body awareness and perceived health after participating in a multimodal pain rehabilitation programme – A pilot study. European Journal of Physiotherapy, Early Online 1-http://dx.doi.org/10.3109/21679169.2014.935802

Bravo C, Skjaerven LH, Guitard Sein-Echaluce L, Catalan-Matamoros D. Effectiveness of movement and body awareness therapies in patients with fibromyalgia: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine.
2019;55(5):646-657. doi: 10.23736/S1973-9087.19.05291-2. https://www.minervamedica.it/en/journals/europa-medicophysica/article.php?cod=R33Y2019N05A0646

Reumatiska sjukdomar

Olsen, A.L., Skjaerven, L.H. Patients suffering from rheumatic disease describing own experiences from participating in Basic Body Awareness Group Therapy: A qualitative pilot study. Physiotherapy Theory and Practice 2016;32(2): 98-106. http://dx.doi.org/10.3109/09593985.2015.1115568

 

Neurologi

Alamer, A., Getie, K., Melese, H., Mazea, H. Effectiveness of body awareness therapy in stroke survivors: A systematic review of randomized controlled trials. Open Access Journal of Clinical Trials. 2020; 12: 23-32. https://www.dovepress.com/effectiveness-of-body-awareness-therapy-in-stroke-survivors-a-systemat-peer-reviewed-article-OAJCT

Lindvall, M.A., Anderzén Carlsson, A., Forsberg, A.Basic Body Awareness Therapy for patients with stroke: Experiences among participating patients and physiotherapists Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2016; 20(1): 83-89. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2015.06.004

Lindvall MA, Forsberg A. Body awareness therapy in persons with stroke: a pilot randomized controlled trial.Clin Rehabil. 2014 Dec;28(12):1180-8. https://doi.org/10.1177/0269215514527994

 

Hjärta-diabetes

Melin, E.O., Svensson, R., Gustavsson, S.-Å, (…), Landin-Olsson, M., Thulesius, H.O. Affect school and script analysis versus basic body awareness therapy in the treatment of psychological symptoms in patients with diabetes and high HbA1c concentrations: Two study protocols for two randomized controlled trials. Trials. 2016;17(1): 221. https://doi.org/10.1186/s13063-016-1347-8

 

Mage-tarm

Eriksson EM, Andrén KI, Kurlberg GK, Eriksson HT. Aspects of the non-pharmacological treatment of irritable bowel syndrome.World J Gastroenterol. 2015 Oct 28;21(40):11439-49. Review. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4616219/

Eriksson EM, Andrén KI, Eriksson HT, Kurlberg GK. Irritable bowel syndrome subtypes differ in body awareness, psychological symptoms and biochemical stress markers. World J Gastroenterol 2008; 14(31): 4889-4896. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2739941/

EM Eriksson, IE Möller, RH Söderberg, HT Eriksson, GK Kurlberg. Body awareness therapy: A new strategy for relief of symptoms in irritable bowel syndrome patients. World J Gastroenterol. Jun 21, 2007; 13(23): 3206-3214. http://dx.doi.org/10.3748/wjg.v13.i23.3206

 

COVID Rehabilitering

Yikilmaz, S.K., Guloglu, S., Ozek, O., Demirtas, M., Aras, G.N.
Effects of basic body awareness therapy on pain, sleep, quality of life during COVID-19 pandemic a randomized controlled study. Annals of clinical and analytical medicine, 2023, 14(1), 65‐69. https://doi.org/10.4328/ACAM.21435