Eget övande inför kurs BK E

Inför kurs BK B, C och D genomförde du en period av eget övande enligt mall och du har fått dina skriftliga rapporter godkända av lärare i Basal Kroppskänne­dom. Det egna övandet är en grundförutsättning för att utvecklas i Basal Kropps­kännedom. Det är därför av vikt att du inför kurs BK E fortsätter det egna övandet regelbundet 3 – 4 ggr per vecka. Du väljer själv dina övningar.
Lyft på en till två A4-sidor fram de viktigaste aspekterna av ditt BK-övande under hela utbildningen. Skicka in rapporten till läraren före kurs BK E för godkännande . Se skrivreglerna här!

Uppdaterad 2021-05-17