Litteratur inför kurs BK C

  • Lundvik Gyllensten A., Mattsson M. (2015) Body Awareness Scale – Movement Quality and Experience (BAS MQ-E) Manual till rörelsetest och undersökning. (2:a upplagan)
  • Manualen får du när du har anmält dig till kursen.
  • Skjaerven L et. al. ( 2010) How can Movement Quality Be Promoted in Clinical Practice? A Phenomenological Study of Physical Therapist Experts. doi: 10.2522/ptj.20090059.
  • Skjaerven L et. al. (2008) An eye for movement quality: A phenomenological study of movement quality reflecting a group of physiotherapists´understanding of the phenomenon. Link to this article: DOI: 10.1080/01460860701378042
  • Gyllensten AL, Skoglund K, Wulf I. (2015) Basal Kroppskännedom- Den Levda kroppen. Studentlitteratur (Läs sidorna som handlar om BAS MQ-E)

Tyngdpunkten i kurs C är att lära sig använda skattningsskalan BAS MQ-E. Innan kursen behöver du därför läsa in kurslitteraturen. Reflektera över vad du tar med dig från den lästa litteraturen och vad det har för betydelse i praxis. Skriv en kort rapport, max en sida och skicka den till din lärare på BK kurs C några veckor före kursstart.

Se skrivreglerna här!

Manualen till BAS MQ-E erhålles efter anmälan till BK kurs C och inbetalning av kursavgiften. Före kursen lär du in utförandet av rörelsetestet utantill.

Övrig rekommenderad litteratur under hela utbildningen

 

Uppdaterad 2021-05-17