Litteratur inför kurs BK D

  • Kabat Zinn J. (2007) Vart du än går är du där. Natur & Kultur eller Williams, Teasdale, Segal & Kabat Zinn (2015) Mindfulness – en väg ur nedstämdhet. Natur & Kultur
  • Lundvik Gyllensten A, Skoglund K, Wulff I (2015) Basal Kroppskännedom- Den Levda kroppen. Studentlitteratur
  • Gyllensten AL, Skär L, Miller M, Gard G. Embodied identity – A deeper understanding of body awareness. Physiotherapy Theory and Practice, 2010; 26(7):439–446
    DOI: 10.3109/09593980903422956

Välj en av följande vetenskapliga publikationer:

  • Hedlund, L (2014) Basal Kroppskännedom och psykomotorisk funktion vid allvarlig psykisk sjukdom. Lunds universitet Länk
  • Lundvik Gyllensten, A. (2001) Basic Body Awareness Therapy- Assessment, Treatment and Interaction. (Doktorsavhandling) Lunds universitet, Department of Physical Therapy, Lund. Beställes från författaren
  • Mattsson, M. (1998) Body Awareness – application in physiotherapy. (Doktorsavhandling) Umeå universitet, Psykiatriska Institutionen och Institutionen för allmänmedicin, Umeå. Beställes från författaren
  • Afrell M. (2014) Att leva med en kropp som värker: samtal med fysioterapeuten (doktorsavhandling) Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin.

Länk till artikeln: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:718409&dswid=1174

Övrig rekommenderad litteratur under hela utbildningen

 

Skriv en kort rapport (1-2 sidor) där du gör en sammanfattning av det lästa och reflekterar över innehållet i litteraturen i relation till Basal Kroppskännedom.
Formulera tre frågeställningar kring litteraturen som du vill diskutera under litteraturseminariet.
Rapporten skickas i god tid före kurs D till din lärare. Se skrivreglerna här!

 

Uppdaterad 2021-05-17