Kurs BK C: Klinisk tillämpning med fokus på undersökning, behandlingsplanering och utvärdering – 5 dagar

I kurs C övas observation och undersökning. Egen rörelsekvalitet och medveten närvaro fördjupas. Att tillsammans med patienten kunna göra bedömningar ligger som grund för patientcentrerad målformulering och till hjälp i förändringsprocessen.

Innehåll:

  • skattningsskalan BAS MQ-E
  • Fortsatt fördjupning av egen rörelsekvalitet
  • övning i att leda rörelsetestet och att samskatta sig
  • övning i att använda frågeformulär och kliniska frågor
  • teori- och litteraturseminarier
  • uppföljning av självstudier och introduktion av nya
  • journalföring, dokumentation och ICF diskuteras

Pris: 10 600 kr + moms
Anmälan sker via mail till ansvarig kursledare

september 2024
Inget evenemang hittades!