Eget övande inför kurs BK B

Öva Basal Kroppskännedom 30 min varje dag eller minst 5 dagar per vecka under 2 månader. Skriv dagbok under tiden, dels om upplevelser under övandet och dels om upptäckter i vardagen som du sätter i relation till övandet.

Du väljer själv övningar ur BK konceptet, men någon gång under övningsperioden är det bra om du provar övningarna nedan:

Liggande
Närvaroövning
Hopsamling runt centrum med ljud
Ljuda på m

Sittande på stol
Inbalansering
Ljuda på m

Stående
Inbalansering
Studs
Höj och sänk längs balanslinjen
Centrerande sviktövning med sammotorisk armpendling
Bred tyngdöverföring
Vridning genom balanslinjen
Centrerande sviktövning med växelvis armpendling
Vågen
Stå på ett ben (både höger och vänster)

Andra BK övningar enligt eget val.

Redovisning

Dagboksanteckningarna över det egna övandet skall ligga till grund för en skriftlig rapport omfattande 2 sidor. Efter genomgången övningsperiod reflekterar du över den process som övandet medfört och beskriver den.
(Rapporten skall inte bestå av själva dagboksanteckningarna).

Nedan följer frågor som kan vara till hjälp vid reflektionen:

När gick du BK kurs A, var och för vilken lärare?

Något om det praktiska genomförandet.
T.ex. När inföll övningsperioden? Hur upplever du nu i efterhand de praktiska omständigheterna kring övandet?

Berätta om dina upplevelser av övningarna.
T.ex.: Vilka övningar har du funnit/upplevt intressanta och varför? Vilka övningar valde du och vilka valde du inte? Kan du urskilja någon utveckling eller process i någon enskild övning? Förändrades valet av övningar under övningsperioden? Vilka övningar passar dig idag och varför? Har du noterat reaktioner eller process på olika existensnivåer?

Ev. svårigheter som du upplevt i övandet.
T.ex.: Har du känt motstånd mot någon övning eller upplevt obehag? Hur har du hanterat det?

Reflektera över hela övningsperioden och dina upplevelser av övningarna.
T.ex.: Vilken verkan tycker du att övandet har haft för dig? Vad har du lärt dig?

Eventuellt övrigt som du vill dela med dig av.

Sänd därefter in rapporten till din BK-lärare minst en månad innan du går kurs B. Glöm inte bort att skriva namn och adress. Se också skrivreglerna här!

Rapportsvar på eget övande erhålles i samband med kurs B.

Uppdaterad 2021-05-17