Skrivregler för rapporter i utbildningen

Första sidan på samtliga rapporter skall ha ett huvud gemensamt för hela utbildningen:

Institutet för Basal Kroppskännedom, IBK
Utbildning i Basal Kroppskännedom, terapeutisk kompetens
Uppgiftens namn (Litteraturrapport, Patientrapport e.d.)

Författarens namn
Författarens fullständiga adress och telefon, e-post
DATUM

Texten följer på samma sida, inga försättsblad.

Tänk också på:

Enkelt radavstånd, 12 punkter
Marginaler, både vänster och höger, ca 2,5 cm
Sidnumrera
Rubriker och underrubriker

Rapporten sänds till examinerad lärare i Basal Kroppskännedom. Läraren bedömer och besvarar rapporterna. Denna bedömning är ett led i examinationen i utbildningen.

Uppdaterad 2019-06-03