Provskattning BAS MQ-E inför kurs BK C

Innan kurs C ska du ha bekantat dig med skattningsskalan BAS MQ-E genom att utföra 2-3 provskattningar. Be någon, t.ex. kollega, släkting eller vän, att ställa upp som försöksperson. Utför rörelsetestet. Efter utförda rörelser skattar du enligt manualen.

Öva dig också att ställa kvalitativa, öppna frågor om de upplevelser du ska dokumentera i testet. Om relationen tillåter får också din försöksperson fylla i frågeformuläret.

Ta med dina reflektioner och frågeställningar till kursen.

 

Uppdaterad 2021-05-17