Kurs BK E: Klinisk tillämpning med fokus på gruppbehandling och presentation av Basal Kroppskännedom – 5 dagar

I kurs E fördjupas den kliniska tillämpningen ytterligare genom ledarövningar och reflektion över den egna rollen som gruppledare i Basal Kroppskännedom. Kursen avser att ge fördjupad förståelse för hur Basal Kroppskännedom kan presenteras, beskrivas och tillämpas i olika sammanhang. Kursen fungerar också som en examination av den studerande till att uppnå terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom.

Innehåll:

  • övning i gruppledarskap
  • seminarier om grupprapport
  • seminarier om slutuppgiften/kommunikationsuppgiften
  • teori- och litteraturseminarier
    Fortsatt fördjupning av övningar som stimulerar närvaro och rörelsekvalitet

Pris 2024: 13 600 kr + moms
Anmälan sker via mail till ansvarig kursledare

Inget evenemang hittades!