Litteratur inför kurs BK B

Dessa tre böcker är våra grundläggande böcker i utbildningen Basal Kroppskännedom, terapeutisk kompetens, och kan med fördel finnas med och läsas under hela utbildningen.

  • Dropsy J. ( 1988 första tryckningen) Den harmoniska kroppen – en osynlig övning. Natur och Kultur
  • Lundvik Gyllensten A, Skoglund K, Wolff I (2015) Basal Kroppskännedomen- Den levda kroppen. Studentlitteratur
  • Roxendal G, Winberg A. (2002) Levande människa – Basal Kroppskännedom för rörelse och vila. Sidorna 59 – 175. Natur och Kultur

Orientera dig i grunderna i Basal Kroppskännedom genom att läsa kurslitteraturen. Under ett litteraturseminarium på kurs BK B diskuteras och analyseras litteraturen.

Skriv en kort rapport ½-1 sida om vad i litteraturen du skulle vilja diskutera under seminariet. Beskriv området som intresserar dig, vilka oklarheter, frågeställningar eller andra aspekter du vill ska belysas. Samtliga böcker ska ingå. Skicka rapporten till din lärare på BK kurs B några veckor före kursstart.

Se skrivreglerna här!

 

Uppdaterad 2022-09-02