Kommunikationsuppgift inför kurs BK C

Utifrån överenskomna mål ska du i dialog med en patient förmedla upplägg, innehåll och syfte med BK-behandlingen.

Beskriv dialogen mellan dig och patienten. Hur tänkte du utifrån sjukgymnastperspektivet att BK-behandling skulle kunna leda framåt? Hur var din roll? Kunde du förmedla tydligt och enkelt och med lyhördhet för patienten så att ett möte uppstod? Uppstod oklarheter eller svårigheter? Hur togs informationen emot? Var samtalet meningsskapande för dig och din patient?

Skriv ner dina reflektioner och sänd in dessa till BK-läraren för kurs C. Se skrivreglerna här!
Förbered en kort presentation som diskussionsunderlag på seminariet.

Uppdaterad 2021-05-17