Eget övande inför kurs BK C

Du fortsätter med ditt eget övande regelbundet, 30 minuter, 3-4 ggr per vecka, under en period av två månader. Övningsvalet är mer fritt ur BK-konceptet denna gång. Du för regelbundna anteckningar över ditt övande som kan ligga till grund för en rapport på cirka en sida. Rapporten skall bestå av reflektioner kring ditt övande och den process som övandet innebär.

Förslag på frågor du kan ställa dig:
Hur har övandet genomförts?
Vilka övningar har du gjort?
Vilka svårigheter och glädjeämnen upplevde du i samband med övandet?
Är det någon speciell övning du tyckt om eller inte tyckt om?
Vilka tankar och upplevelser har dykt upp under övandet?
Har övandet haft någon effekt för dig i ditt privata liv eller i ditt arbete?
Kan du relatera övandet och dess effekter till teorier i Basal Kroppskännedom?
Frågor som du vill diskutera.

Glöm inte bort att skriva namn och adress. Se skrivreglerna här!
Sänd därefter in rapporten till din lärare på BK kurs C, inför kursen.
Rapporten ligger som grund för samtalet om eget övande. Du väljer själv vad du vill presentera.

Uppdaterad 2021-05-17