Avgifter

Avgifter för kurser
Moms tillkommer på alla priser.

Avgifter Kurser i IBK:s regi 2023

 • BK A  7.000 kr/deltagare
 • BK B  8.000 kr/deltagare inkl. rapportsvar
 • BK C 10.000 kr/deltagare inkl. rapportsvar och manual
 • BK D 11.000 kr/deltagare inkl. rapportsvar
 • BK E 13.000 kr/deltagare inkl. rapportsvar

Kurser i IBK:s regi  2024

 • BK A    7.500 kr / deltagare
 • BK B    8.500 kr / deltagare inkl. rapportsvar
 • BK C  10.600 kr / deltagare inkl. rapportsvar och manual
 • BK D  11.600 kr / deltagare inkl. rapportsvar
 • BK E  13.600 kr / deltagare inkl. rapportsvar

Avgifter temakurser 2023

 • 1  dag    1600 kr/deltagare
 • 2 dagar 3200 kr/deltagare
 • 3 dagar 4800 kr/deltagare
 • 4 dagar 6400 kr/deltagare

Avgifter temakurser 2024

 • 1 dag       1700 kr / deltagare
 • 2 dagar   3400 kr / deltagare
 • 3 dagar   5100 kr / deltagare
 • 4 dagar   6800 kr / deltagare

Avgifter för hela kurser köpta av region eller företag 2023
Till dessa priser tillkommer lärarens resa och uppehälle

 • BK A 58 000 kr
 • BK B 64 000 kr
 • BK C 66 000 kr inklusive manual
 • BK D 72 000 kr inkl handledning på rapporter i samband med kursen
 • BK E 78 000 kr inkl handledning på rapporter i samband med kursen
 • Temakurser 14 000 kr/dag

Avgifter för hela kurser köpta av region eller företag  2024.
Till dessa priser tillkommer lärarens resa och uppehälle

 • BK A  62 000 kr
 • BK B  68 000 kr
 • BK C  72 000 kr inkl. manual
 • BK D 77 000 kr inkl. handledning på rapporter i samband med kursen
 • BK E 82 000 kr inkl. handledning på rapporter i samband med kursen
 • Temakurser 15 000 kr/dag