Avgifter

Avgifter för kurser
Moms tillkommer på alla priser.

Avgifter Kurser i IBK:s regi 2024

 • BK A    7.500 kr / deltagare
 • BK B    8.500 kr / deltagare inkl. rapportsvar
 • BK C  10.600 kr / deltagare inkl. rapportsvar och manual
 • BK D  11.600 kr / deltagare inkl. rapportsvar
 • BK E  13.600 kr / deltagare inkl. rapportsvar

Avgifter temakurser 2024

 • 1 dag       1700 kr / deltagare
 • 2 dagar   3400 kr / deltagare
 • 3 dagar   5100 kr / deltagare
 • 4 dagar   6800 kr / deltagare

Avgifter för hela kurser köpta av region eller företag  2024.
Till dessa priser tillkommer lärarens resa och uppehälle

 • BK A  62 000 kr
 • BK B  68 000 kr
 • BK C  72 000 kr inkl. manual
 • BK D 77 000 kr inkl. handledning på rapporter i samband med kursen
 • BK E 82 000 kr inkl. handledning på rapporter i samband med kursen
 • Temakurser 15 000 kr/dag