Kommunikationsuppgift 3

Precis som vid kommunikationsuppgift 2 ska du i dialog med patienten utifrån BAS MQ-E och överenskomna mål presentera upplägg, innehåll och syfte med BK-behandlingen för en patient. Nu ska du också grunda dig på det BAS MQ-E status du gjort.

I patientrapporten beskriver du både utförandet och utfallet av uppgiften. Den här gången integreras alltså kommunikationsuppgiften i din patientrapport.

Uppdaterad 2021-05-17