Kurs BK B: Metod, mål och motivation – 5 dagar

Under kurs B fördjupas övningar och teorier. Kliniska tillämpningsövningar ingår, t ex motivationsarbete. Bedömningsinstrumentet BAS MQ-E introduceras.

Innehåll:

  • Fördjupning av övningar som stimulerar närvaro och rörelsekvalitet
  • teori- och litteraturseminarier
  • introduktion i klinisk tillämpning
  • kommunikation och målformulering
  • Uppföljning av självstudier och introduktion av nya

 

Uppdaterad 2021-05-17