Kurs BK B: Metod, mål och motivation – 5 dagar

Under kurs B fördjupas övningar och teorier. Kliniska tillämpningsövningar ingår, t ex motivationsarbete. Bedömningsinstrumentet BAS MQ-E introduceras.

Innehåll:

  • Fördjupning av övningar som stimulerar närvaro och rörelsekvalitet
  • teori- och litteraturseminarier
  • introduktion i klinisk tillämpning
  • kommunikation och målformulering
  • Uppföljning av självstudier och introduktion av nya

Pris 2023: 8 000 kr + moms
Pris 2024: 8 500 kr + moms

oktober 2023
november 2023
januari 2024
maj 2024
oktober 2024
november 2024
Inget evenemang hittades!