Kurser

IBK bedriver kvalificerad kursverksamhet i Basal Kroppskännedom. Under kursprogram kan du läsa mer om när och var veckokurserna, BK A –  BK  E, som  ingår i utbildningen till terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom äger rum.

Våra temakurser har olika inriktning, som både breddar och fördjupar din kompetens med Basal Kroppskännedom. Läs mer om innehåll, tid och plats under temakurser.