BK 7,5 hp på masternivå

I april 2016 kommer en utbildning på 7,5 Hp på master- nivå (avancerad nivå) att börja i Lund. Det innebär att du kan använda denna kurs som metodkurs när du gör en master.

Utbildningen ses som ett komplement till de kurser som IBK bedriver. Den fokuserar på arbete med BK i grupper både specifikt enligt hur man i BK – teori ser på gruppens processer samt med ett pedagogiskt och psykologiskt perspektiv. Utbildningen bedrivs som distansutbildning med inlämningsuppgifter men börjar och slutar med två heldagar i Lund.

Kursstart är tänkt till den 7-8 april 2016 och kursens avslutning blir i oktober men där är de exakta dagarna ännu inte bestämda. Detta innebär att kursen går på kvartsfart. Du bör ha gått kurs i BK B i IBK:s regi.

Kostnaden kommer att ligga på mellan 12 500 – 15 000kronor beroende på antal kursdeltagare. För mer information se bifogad Basal kroppskännedom. Där finns också kontaktuppgifter och anmälningsblankett.

 

God Jul och Gott Nytt År

önskar vi alla läsare