Forskning inom BK och TAI CHI

Jag vill flagga för att det ständigt pågår en uppdatering av vetenskapliga studier på vår hemsida. Det finns således stark anledning att gå in och orientera dig om det kommit nya publikationer om något som kan vara av intresse för just dig och den verksamhet där du arbetar.

Nya studier om BK som vi just nu har lagt in:
Ny studie gjort av Ingrid Bertilsson och medarbetare om hur undersökningsinstrumentet BASMQ-E fungerar för ungdomar med autism.(2024)

Ny studie under rubriken  Smärtrehabilitering där Yilmaz och medarbetar undersökte BK i jämförelse med sedvanlig behandling för patienter med kronisk nacksmärta.(2023)

Ny studie om hur telerehabilitering med BK fungerade som Covid rehabilitering på symtom som smärta, sömn och livskvalitet för studenter.(2023)

Två studier om upplevelsen av BK för patienter med Post traumatisk stress gjort på danska krigsveteraner En av Elton och medarbetare och en av Andersen och medarbetare (båda 2021).

Ny inlagd studie om Tai Chi

Meta analys: Funktioner och smärta
Leung och medarbetare har gjort en studie där man sammanställt den forskning som gjorts när det gäller effekten av Tai Chi. Man undersökte 89 studier i en så kallad meta-analys och kom fram till att Tai Chi var bra för att förbättra inte bara funktion och smärta utan även psykiska funktioner och livskvalitet. (2022).

skrivet av Amanda Lundvik Gyllensten 240327