Kroppssjälvet ersätter Kroppsjaget

Vid vårt senaste IBK-möte bestämde vi att ersätta det gamla begreppet Kroppsjaget med begreppet Kroppssjälvet.
Detta blir en uppdatering i linje med nyare forskning inom olika områden.
Även Kroppsjagsfunktioner byts ut till Kroppssjälvfunktioner.

För IBK genom
Amanda Lundvik Gyllensten