Agneta Winberg pensionerar sig från IBK!

Vi vill ge dig ett allomfattande tack för ditt mångåriga arbete i IBK. Under alla år har du tagit ett stort ansvar i arbetet med att utveckla och fördjupa utbildningen i Basal Kroppskännedom.
Du har generöst delat med dig av din kunskap i både skrift, ljud och i bild. Med din ödmjuka klokhet har du varit en folkbildare i BK för både fysioterapeuter, kollegor, patienter och allmänheten.

Vi har haft roligt ihop under sommarveckorna på Sundsgården då vi möts och fördjupar oss i det egna övandet.
Att guida upplevelsebaserade övningar på engelska är både en utmaning och en frihet. Ditt bidrag t.ex. när du guidade ett liggande övningspass med orden ”please try to screw your self into the floor” togs emot med ett varmt leende. Vi förstod precis vad du menade…efter en stund.

I dina betraktelser från pensionärshyllan berör du essensen med BK.
BK är ett ständigt övande i att vara och att leva i sin kropp från första början till slutfasen av livet.
Du har rätt. Vi blir aldrig färdiga!

För IBK genom Cajsa Wahlberg