Handledning, praktiskt övande i Basal Kroppskännedom

Kom ihåg att du även behöver ha 30 timmar handlett praktiskt övande av
BK-lärare eller lärarkandidat för att kunna uppnå Terapeutisk Kompetens.
Utöver övandet vid enskild eller grupphandledning finns det möjlighet att tillgodoräkna dig övningstid genom IBK’s kursutbud:

* Du får tillgodoräkna dig upp till 10 timmars övningstid när du går någon av våra temakurser.
* Det finns möjlighet att gå BK A kursen en gång till och erhålla 10 timmars
övningstid.
* I mån av plats har du möjlighet att delta de första 2,5 dagarna på BK A kursen och även då tillgodoräkna dig 10 timmar.