6th International Conference on Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health

Inbjudan till konferensen i Madrid under tiden den 9-11 mars 2016 hade attraherat mer än 200 deltagare och 36 länder var representerade. Konferensens tema (och möjligen syfte) Communication in a connected world infriades redan under konferensdagarna och visade sig i den entusiasm för verksamhetsområdet Fysioterapi inom mental hälsa som genomsyrade Madrid-dagarna, såväl inom som utanför konferensrummen.  index 2

Deltagarna bjöds på ett intensivt program som organiskt växlade mellan föredrag, korta och längre presentationer, sammanhållna Morning Round Tables och inte minst uppskattade workshops. I det praktiska arbetet fanns möjligheten att delta i för skandinaverna mer bekanta metoder som BK/BBAT eller psykomotorisk fysioterapi.  Också andra näraliggande behandlingsmetoder i kroppskännedom presenterades och gav den egna praktiken nya infallsvinklar. Dessa workshops blev en behövlig och uppskattad vitalisering till de mer stillasittande  teoretiska presentationerna.

För att kunna välja bland det digra programmet fick deltagarna till sin hjälp ett pedagogiskt uppbyggt konferensmaterial med en abstractbok och ett separat översiktligt program, vilket var behövligt för att välja i den flod av programpunkter som arrangörerna bjöd på. Abstracten var samlade i den spanska facktidskriften Fisioterapia, vilket innebar att abstracten kommer att kunna användas som referenser i t.ex. vetenskapliga artiklar.

Till sist hade ett stort antal poster anmälts, inte mindre än 52 stycken. Välbetänkt utställdes dessa i samma lokal som kaffe och lunch serverades vilket gav möjlighet till ökat utrymme att sätta sig in i intressanta studier och samtidigt ta chansen att diskutera med posteransvariga.index4

För de konferensdeltagare som var speciellt intresserade av Basal Kroppskännedom (BK) fanns häpnadsväckande mycket att hämta. Bl.a presenterade Conny Blaauwendraat från Sverige en studie om BK vid posttraumatisk stress .

I abstractfoldern finns bland de 54 presentationerna 12 med mer eller mindre anknytning till BK. Av de 15 praktiska inslagen (workshops) var 7 inriktade mot BK och genomfördes av 6 lärare och lärarekandidater ur den internationella läraregruppen, (IATBBAT).

En mycket uppskattad workshop leddes av Kent Skoglund, som drog över 100 deltagare till sin presentation av ”Basic Body Awareness (BBAT) – A holistic approach on human movements used in physiotherapy and mental health care”. Sammanfattande kan sägas att BK sprängt nya gränser både geografiskt, intressemässigt och vetenskapligt. Men inte bara basal kroppskännedom var uppmärksammat. Kroppskännedom i alla sina former och uttryck gick som en röd tråd genom kongressen. Många inslag hade tema som t.ex. rörelsekvalité, kroppskännedom betraktad ur ett multidimensionellt perspektiv, olika mätinstrument för att skatta kroppskännedom; allt detta bidrog till att höja medvetenheten och betydelsen av begreppet kroppskännedom.

Trauma, traumatisk stress och PTSD fick stor uppmärksamhet under konferensen och danskarna utmärkte sig som föregångare och inspiratörer, både i föredrag, posters och workshops. I Danmark har man stor erfarenhet av att arbeta med krigsveteraner men också sedan länge med flyktingar som utsatts för tortyr.

Den workshop som röstades fram som ”konferensens bästa workshop”, visade på handfasta tekniker för att dämpa arousal/uppladdning av ångest vid PTSD. Fysioterapeuter är numera en etablerat och nödvändig samarbetspartner i traumaenheterna. Sedan en tid pågår en stor RCT studie i Köpenhamn, där bl.a. effekten av BK utvärderas.

Glädjande har nu fysisk aktivitet kommit högt upp på agendan. De flesta tillstånd inom mental hälsa kan förbättras med fysisk aktivitet, och inte minst de avslutande plenara föredragen lyfte fram vikten av FA. Det är dags att ta fysisk aktivitet på allvar, och en titel löd, ”The road less travelled- From brain science to exercise as medicine in mental health”, med referens till att inte bara den mentala hälsan hos dessa patienter som behöver behandlas. Alltför bortglömt är den cardiovasculära hälsan och det snabbt ökande metabola syndromet hos patienter med mental ohälsa /psykisk sjukdom. Det stod klart att fysioterapeuter har stora utmaningar nu, liksom i framtiden, att bidra med sina kunskaper i sin egen rätt .index 3

Ingen konferens utan ett välordnat socialt program!
Programkommittén hade vinnlagt sig om att deltagarna skulle trivas och samtidigt få en smak av Madrid och Spanien under dagarna tre. Efter invigning följde första kvällen bussguidning i Madrid och efterföljande samling på stadshuset med tal av borgmästaren och mycken mat och vin/öl. Sista kvällen dukades det till galamiddag i den vackra konferenssalen och ett bejublat uppträdande av en mycket skicklig och charmerande tenorsångare. Senare bjöds också på flamencouppvisning där till slut alla inviterades till att komma upp dansgolvet.

index

De internationella konferenserna i Mental Health har alla varit väl organiserande med en uttalad tanke om att bygga broar och kontakter och samtidigt öka den professionella kunskapen i ämnet. Madrid var inget undantag. Konferensens ordförande Daniel Catalán hade skapat en välkomnande och varm atmosfär, som räckte hela vägen ut. Madridkonferensen blev ett spännande tillfälle att möta andra kulturer och utbyta erfarenheter, samtidigt som vårsolen sken och gav löfte om varmare tider. Nästa konferens blir förmodligen på Island 2018. Boka in denna redan nu!
Vill du veta mer om konferensen och organisationen som anordnade den, gå in på http://www.icppmh.org/

Konferensdeltagare Monica Mattsson, Lärare i IBK