Kristina Kindblom berättar om Basal kroppskännedom i Indien

Jag har terapeutisk kompetens i BK. Direkt efter min disputation på Karolinska Institutet 2009 hamnade jag mitt på den indiska landsbygden i en liten stad som heter Loni. Där ligger Pravara Institute of Medical Sciences . Det är 35 mil inåt landet från Mumbai i Indiens största stat Maharashtra. IMG_4605.jpgBKLena4
Fysioterapeututbildningen är 4,5 år, studenterna har stor teoretisk kunskap och är skickliga på många olika sätt. Men de var ovana att känna i sin egen flexibla kropp och det ingår inte i deras kultur att beskriva egna upplevelser eller att be patienter beskriva sina. Däremot ingår dans i kulturen och Tai Chi kunde med enkelhet överföras. Där är det min skicklighet som brister. Till att börja med fick bara 4: års studenter undervisning i BK nu får alla prova på. De får succesivt fler tillfällen till BK ju längre i utbildningen de kommer. De sista tre åren har övningarna utökats från stående till liggande och till massage. Efter sju års undervisning (2-3 mån./år) har studenterna blivit mer medvetna om sin kropp och sig själva och vissa har kunnat dela kunskapen med patienter.IMG_4585.jpgBKLena2

För att övningarna skulle bli begripliga var jag tvungen att börja väldigt konkret. Vilken funktion har kroppen, hur är den tänkt att användas, vad är det att vara grundad och hur känns det att vara ogrundad? Vad händer med kroppen när man står på hälarna? Hur upplevs övningarna över tid?  Vad har den ena och den andra BK-övningen för innebörd? Det var inte möjligt att i tysthet dela med sig av övandet. Studenterna behövde mer konkret hjälp. Sektionen för fysioterapi KI har lärare och studentutbyte med Pravara. Läkarprogrammet i Lund har studentutbyte.
Tanken med de här raderna var att informera er och att bjuda in er om ni skulle vilja få kontakt med Indien.

Med varma hälsningar

Kristina Kindblom
Leg. sjukgymnast, Med.dr
Visiting professor Pravara
+46 (0)739 155472