Guidade övningar på ljudfiler och videos

Det finns ett önskemål bland BK-utövare ute i landet att få tillgång till guidade övningar, via inspelade filmer, ljudfiler, appar, med mera. Vi vill gärna tillgodose det och startar med att lägga ut det material som redan finns. Det är gratis att ladda ner eller du kan lyssna från vår hemsida. Vår intention i IBK är att producera mera material så småningom. Du hittar materialet på www.ibk.nu/guidade-ovningar/