Internationella lärarveckan på Sundsgården 2016

Så var det dags för internationella lärargruppen i Basal Kroppskännedom att återigen träffas i sex dagar, lördag 6/8 till torsdag 11/8. Tjugoåtta deltagare från Danmark, Färöarna, Finland, Nederländsc_0729derna, Norge, Schweiz, Scotland och Sverige deltog. Vi från Sverige är oftast flest i antal vilket antagligen säger något om metodens spridning och utbildningens förankring inom svensk fysioterapi i jämförelse med de andra länderna. Samtliga utom två personer i IBK deltog också. Anna Sannum Karlsson, IBK´s nyvalda ordförande, Sverige och Susan Christensen från Danmark ledde en BBAT grupp tillsammans. Amanda Lundvik Gyllensten och Jenny Noreklint Larsson, båda från Sverige ledde den andra BBAT gruppen. Gro Randi Frøyland, från Norge och Kirsti Niskala, Finland ledde meditationen som består både av sittande och gående meditation. Liv Helvik Skjærven, Norge och Kent Skoglund, Sverige, ledde Tai Chi Chuan på kvällarna. Av de sex dagarna ägnades en och en halv dag åt gemensamma frågor gällande utbildningen i respektive land, lärarkandidaternas utbildning,  positionering, forskningsfronten och planering av kommande konferenser, en ny gemensam websida och slutligen nästa års ”Sundsgården”. I år hade Sverige och Schweiz var sin ny lärarkandidat med. Den svenska kandidaten kommer att presenteras vid ett senare tillfälle här på hemsidan. dsc_0748Fyra och en halv dag ägnades sedan åt övande, från 07.30-21.00 på kvällen men med en lång lunch på tre timmar. De som leder får själva sätta sin prägel på övandet vilket leder till nya erfarenheter och givande diskussioner. De metodiska och pedagogiska principerna inom Basal Kroppskännedom diskuteras, appliceras och fördjupas i övandet och mötet mellan länderna. Vädret under veckan var växlande  men en liten skara med entusiaster badade gärna varje dag. Styrelsen för internationella lärargruppen och flera länders lokala styrelse passade på att arbeta med sina respektive styrelsearbeten.dsc_0744

I år vad det tredje gången jag deltog och det är med stor glädje jag återser och umgås med deltagarna från IBK och de andra länderna. Det gemensamma övandet och reflekterandet ger en alldeles speciell känsla av samhörighet och närvaro.

Nästa år hoppas vi kunna återkomma till Sundsgården och året därpå ska vi alla åka till Färöarna. Där arbetar Liv Egholm och Jorun Simonsen inom psykiatrin. Jag längtar redan till nästa års ”Sundsgården”….