Fysioterapeuter/ sjukgymnaster i Västerbotten

utbildade i Basal Kroppskännedom

Monica Mattsson
Trastvägen 6C
906 54 Umeå
tel kvällstid 090-12 75 65
mattssonmonica@hotmail.com

Maria Strömbäck
Ö Spöland 76
911 92 Vännäs
Tel 0935 – 22 250
Mobil 070-609 87 76
maria.stromback@umu.se

Anncristine Fjellman-Wiklund 
Inst för samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnastik
Umeå universitet
901 87 Umeå
mobil 0731-52 16 00
anncristine.fjellman-wiklund@physiother.umu.se