Fysioterapeuter/ sjukgymnaster i Halland

utbildade i Basal Kroppskännedom

Annika Assarsson Sabler
Smärtmottagningen, Hallands sjukhus
Varberg
Annika.Assarsson-Sabler@regionhalland.se

Elna Björksell
Vuxenhabiliteringen
Halmstad
Elna.bjorksell@regionhalland.se

Elisabeth Hegart-Dyrehag
Fredrikvallsgagan 7:8 tr
30232 Halmstad
tel. 0707-909893
info@finfysik.com

Thorbjörn Nielsen
Strandängshälsan, Sjukgymnastiken
Valhallavägen 1
312 73 Skummeslövsstrand.
Tel. 0430-685450
info@strandangshalsan.se

Heléne Suu 
Grunda fysioterapi
Tångvägen 30
423 74 Träslövsläge
www.grundafysioterapi.se
tel: 073 700 27 79
helene@grundafysioterapi.se