Fysioterapeuter/ sjukgymnaster i Örebro län

utbildade i Basal Kroppskännedom

Tuula Matilainen
Freja VC
tuula.matilainen@regionorebrolan.se

Ulla Wase Cavallie
Karolina VC, Birkagården VC
Österleden 10
691 81 Karlskoga
tel 0586- 666 51
ulla.wase-cavallie@orebroll.se

 

 

 

 

 

 

Västmanland