Fysioterapeuter/ sjukgymnaster på Gotland

utbildade i Basal Kroppskännedom

Anna Berlin
Habiliteringen Birka,
Visby
tel. 070-788 10 80
anna@berlingotland.se

Mette Hillbom
Rehab Korpen, smärtrehabilitering/mottagning primärvård
Visby
tel. 0498-26 85 40
mette.hillblom@gotland.se

Marie Segnestam
Rehab Korpen
Visby
tel. 0498-26 87 61