Fysioterapeuter/ sjukgymnaster på Gotland

utbildade i Basal Kroppskännedom

Mette Hillbom
Rehab Korpen, smärtrehabilitering/mottagning primärvård
Visby
tel. 0498-26 85 40
mette.hillblom@gotland.se

Marie Segnestam
Rehab Korpen
Visby
tel. 0498-26 87 61