Fysioterapeuter/ sjukgymnaster i Dalarna

utbildade i Basal Kroppskännedom

Marita Andersson
Leg sjukgymnast, Leg psykoterapeut
Gruvans terapi
Tunnbindarevägen 2
791 61 FALUN
Tel: 076 – 791 68 97
Mejl: info@gruvansterapi.se
www.gruvansterapi.se