Fysioterapeuter/ sjukgymnaster i Dalarna

utbildade i Basal Kroppskännedom

Kajsa Hellström
Även handledare i psykosocialt arbete
Prästgårdsgatan 25
771 32 Ludvika
Mobil 0730-50 93 86
kajsa.hellstrom@humanrum.se
www.humanrum.se