Fysioterapeuter/ sjukgymnaster i Södermanlands län

utbildade i Basal Kroppskännedom

Anna Bjartmar
Caranna Fysioterapi
Östra Storgatan 36
611 34 Nyköping
tel. 0155-21 44 45
mobil 070-3282880
info@caranna.se
www.caranna.se

Eva Röstberg
Rademachergatan 21
632 18 Eskilstuna
070-5623607
eva@valere.se
www.valere.se