Fysioterapeuter/ sjukgymnaster i Värmland

utbildade i Basal Kroppskännedom

Conny Blaauwendraat
Skönvik Fysioterapi
Skolgatan 31
671 31 Arvika
mob 070-6414007
conny.blaauwendraat@gmail.com

Brita Bolin
Horsensgatan 22
654 67 Karlstad
mob 070 258 66 49
brita.bolin@gmail.com

Maria Eklund
Lärarkandidat i Basal Kroppskännedom
Järnvägsgatan 7, 3 tr
652 25 Karlstad
054-61 73 66
maria.h.eklund@regionvarmland.se

Elisabeth Gabrielsson
Previa
Pumpgatan 2
652 21 Karlstad
mob 072-856 23 35

Iris Kanåker
Psykiatriska öppenvården
Bryggaregatan 1
65340 Karlstad
iris.kanaker@regionvarmland.se

Karin Olsson
Centrum för ätstörningar
Rosenborgsgatan
651 85 Karlstad
karin.olsson@regionvarmland.se

Elisabeth Wilhelmsson
Sjukgymnastmottagningen Greven
Kyrkogatan 12
671 32 Arvika
mob 076-818 52 22