PROF på TVÆRS

”PROF på TVÆRS
Velkommen til endagskursus i Basic Body Awareness Therapy

En dag med fokus på helhedsperspektiv – et samarbejde mellen trænende terapeuter og jobrettet psykoedukation JKC

Så löd inbjudan till den temakurs som jag, Anna Sannum Karlsson, och min kollega Mia Malmgren höll för danska fysioterapeuter och arbetsterapeuter i Glemsbjerg den 17 september. Det var vår Danska kollega Susanne Lökke Jörgensson som bjudit in oss.

I Danmark är det framförallt fysioterapeuter, som arbetar inom psykiatrin, som går kurser och arbetar med Basal Kroppskännedom. Susanne hade bjudit in 15 kolleger från primärvården till denna dag. En del av kursdeltagarna arbetar tillsammans i ett ryggprojekt.  Till detta ryggprojekt remitteras människor som flytt krig, har varit med om trauman och har värk i ryggen. Kursdeltagarna ville veta mer om hur de kan arbeta med BK till denna patientkategori. Andra kursdeltagare ville få ökad förståelse för hur de kan jobba med BK i primärvården, med människor som har smärta, stress, ångest, kol, inkontinens mm.

Helhet

Vi varvade teori med övningar. De teoridelar vi valde att lyfta fram utgick från att belysa postural stabilitet från olika infallsvinklar, för att visa på den helhetssyn som BK innebär.

  • Samband mellan Basal Kroppskännedom, kroppsjagsfunktioner, existensdimensioner, postural stabilitet och funktionella rörelser som ligga, sitta, stå och gå.
  • Samband mellan Basal Kroppskännedom, andning, balans, stabilitet, närvaro
  • (= postural stabilitet) och människans identitet.
  • Samband mellan Basal Kroppskännedom, postural stabilitet och försvarstillstånd/stress/trauma.

Förväntningarna från kursdeltagarna var många och olika. Vi fick en utmanande start på dagen; jag o Mia körde vilse! Men kanske var just det en ovanligt bra start?  Stress och obehag är något vi alla utsätts för. Vi behöver tillgång till våra stressreaktioner. Det skadliga för människan är om vi fastnar i dessa mönster, och/ eller är omedvetna om dem, och om det bara är symtomen, resultatet av långvarig stress vi ser. Till exempel den värkande ryggen, tandgnisslingen, den stigande oron/ångesten, orolig mage, illamående eller matthet. När människor inte har tidigare erfarenheter i att finna trygghet efter en obehaglig upplevelse så är det ett tuffare jobb som behöver göras. Men det är där vi fysioterapeuter kan hjälpa människor att få tillgång till trygghet, stabilitet, tillit, balans, förankring och frihet i andningen i sina kroppar. Oavsett symtom.

Helhet

Precis som flera andra fysioterapeuter här i Sverige har jag och Mia många års erfarenheter av att arbeta inom primärvården med alla dessa patientgrupper. Vi hoppas och tror att vi kunde förmedla en del av vår kliniska erfarenhet (jag på svenska och Mia på danska) men framförallt att vi kunde ge en förståelse för att BK är en metod som har möjlighet att nå och hjälpa människor med många olika svårigheter, utifrån ett helhetsperspektiv.

Nedan kommer ett urval av de Power-Point bilder som vi använde.

Samband mellan Basal Kroppskännedom, kroppsjagsfunktioner, existensdimensioner, postural stabilitet och funktionella rörelser som ligga, sitta, stå och gå.

Nyhetsbrev

 

 

 

 

 

 

 

Bild från den kommande boken ”Hur gör du när du rör dig?  Basal Kroppskännedom för vardag, friskvård, idrott och rehab” av Anna Sannum Karlsson och Wiveca Cederhag

 

Samband mellan Basal Kroppskännedom, andning, balans, närvaro och människans identitet

Nyhetsbrev1

 

 

 

 

 

 

 

Bild fritt översatt från boken ” Basal Kroppskännedom Den Levda Kroppen” Av Amanda Lundvik Gyllensten, Kent Skoglund och Inger Wulf.

 

Samband mellan Basal Kroppskännedom, postural stabilitet, försvarstillstånd, stress och trauman.

Nyhetsbrev3

 

 

 

 

 

 

Bild tagen från Mia Malmgrens föreläsning för sektionen Mental hälsa.

 

Anna Sannum Karlsson, lärare i Basal Kroppskännedom