Efter all trauma

Kajsa Stade, Signe Skammeritz, Charlotte Hjortkjær och Jessica Carlsson. After all the traumas my body has been through, I feel good that it is still working – Basic Body Awareness Therapy for traumatised refugees. Torture, volume 25, number 1, 2015

I en nyutkommen artikel presenteras en pilotstudie av gruppbehandling med Basal Kroppskännedom (BBAT) för nio traumatiserade patienter.  Patienter tillhörande Kompetenscentrat för transkulturell psykiatri (CTP) i Köpenhamn erbjuds 14 behandlingstillfällen a´90 minuter. De blir bedömda med BARS-MH, får fylla i självskattningsformulär och blir intervjuade, före och efter behandlingen. Patienterna förbättrades efter behandlingen på samtliga skattningar, men endast BARS-MH visade på en signifikant skillnad. Bearbetningen av intervjuerna, som fokuserade på motivation och upplevelse av behandlingen, ledde till teman som: skäl till deltagande, tidigare kroppsupplevande, tillfredställelse med behandlingsupplägg, upplevt samband mellan kropp/själ och personliga hinder. Författarna konstaterar att detta är den första studien om BBAT vid trauma och hänvisar till en pågående RCT studie kopplad till CTP där en grupp får BBAT och fysisk träning, den andra gruppen sedvanlig vård.

Lena Hedlund, lärarkandidat i Basal Kroppskännedom