Ändrad start för 7,5 hp BK utbildning!

Den 7,5 hp distansutbildning i Basal Kroppskännedom vid Lunds Universitet som var planerad att starta till hösten förskjuts 6 månader och planeras att istället starta till våren 2016. Kursen behöver några fler ansöknade för att kunna påbörjas.