BK verksamt vid Whiplash!

Aris Seferiadis har tillsammans med sina medförfattare nyligen publicerat en artikel. Deras studie visade att 10 veckors övande med Basal Kroppskännedom, 2 gånger i veckan, fick bättre effekt på funktion, smärta samt bättre social funktion än kontrollgruppen som fick fysisk träning i samma utsträckning. Du kan läsa mer här http://www.physiospot.com/research/basic-body-awareness-therapy-or-exercise-therapy-for-the-treatment-of-chronic-whiplash-associated-disorders/