BK i vardagsarbetet

Måndag morgon och vi ska strax dra igång. För ”Hanna” och ”Lisa” är det femte och sista gången så jag påminner om att vi ska göra en liten utvärdering efter dagens kurstillfälle. ”Erik” kommer första gången och jag ser att han scannar av rummet och gruppdeltagarna och gör sen som de andra, tar en stol och sätter sig tillrätta. Sammanlagt är de idag fem deltagare. Dagens tema är helhetsyn och Dropsys ”Ekipage” får illustrera BK:s syn på människan. Det är ganska tyst bland deltagarna så jag är inte helt säker på om min beskrivning når fram tillräckligt. Söker efter något som kan fånga igenkännandet och när jag berättar hur stress kan påverka minnesfunktionerna (”kusken”) ser jag att de flesta av deltagarna nickar. Någon lägger till en kommentar. Mer eller mindre kan de alla känna igen sig i beskrivningen av mannen som hade tappat bort hur han skulle göra för att köra ur rondellen han var mitt i. En kvart har gått och det är dags att dra igång själva övandet av Basal Kroppskännedom. Vi övar grundläggande övningar för hållningsbalansen, andningen och den kroppsliga närvaron. En stund i liggande sedan sittande och avslutar med stående övningar. Alltid samma övningar, som en introduktion och för vissa tillräcklig vägledning som gör att de efter hand kan börja hitta och prioritera sin egen återhämtning i vardagen. När en timme har gått är det hej, hej och vi ses om en vecka igen. ”Hanna” och ”Lisa” stannar kvar och fyller i utvärderingsformuläret. ”Hanna” känner att de här fem gångerna har hjälpt henne mycket och har för avsikt att på egen hand fortsätta med vissa av övningarna på hemmaplan. ”Lisa” däremot har under kursperioden landat alltmer i sitt mående och inser att hon har lång bit kvar till att återfå god hälsa. Hon känner sig motiverad till att fortsätta i en mer processinriktad grupp i Basal Kroppskännedom. Vi sätter upp en individuell tid för att slutföra BAS MQ-E kartläggningen och för att planera vidare.

Introduktionskurs i Basal Kroppskännedom för stresshantering och återhämtning

Den här introduktionskursen har jag haft kontinuerligt i två år nu. Det har varit mitt sätt att kunna öka möjligheten till inflöde av patienter utan att göra avkall på kvalitet i den rehabilitering jag erbjuder. Genom förändringen klarar jag numera av det ”produktionstal” som ingår i mitt vårdavtal. Det har också visat sig att det är ungefär så som det blev för ”Hanna” och ”Lisa”; hälften av deltagarna avslutar direkt efter kursen och hälften behöver förlänga och fördjupa rehabiliteringen. Ofta innebär det att de övergår till en processinriktad grupp i Basal Kroppskännedom. Själv upplever jag en ökad tillfredsställelse i att få jobba med båda gruppvarianterna. Och jag märker att alla år av erfarenhet från processinriktade behandlingar med Basal Kroppskännedom är en trygg bas när jag möter ”Hanna”, ”Lisa” och ”Erik” på måndag morgon. En annan sak som också gör mig glad är att sjukgymnastkollegan Elisabeth Löfgren ska göra sitt Masterarbete på min introduktionskurs. Inriktningen i hennes arbete är ”Kroppsupplevelse hos individer med stressrelaterade besvär före och efter Introduktionskurs i Basal Kroppskännedom”.

Jenny Noreklint Larsson