Self-efficacy

IBK erbjuder  temakurser för ökade färdigheter, kunskap och tilltro till sin egen förmåga. I höst ges kursdagar i fördjupning och handledning i BK,  Tai Chi och  en gemensam kurs för fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Kontakta respektive kursledare för mer information och varmt välkomna! Läs vidare –>