Rapport från Köpenhamn

Helgen den 14-15 februari träffades internationella lärargruppen i Basal Kroppskännedom (BK) för ett teoriseminarium om det terapeutiska samtalet i BK. Tjugosex deltagare arbetade med temat i Gentofte, Köpenhamn. Psykolog Louise Östergård gav en inspirerande föreläsning om olika perspektiv på den psykoterapeutiska dialogen, en översyn av den psykoanalytiska, kognitiva och den narrativa/socialkonstruktiva dialogen. Utifrån denna fick vi sedan i grupp egenöva BK och pröva på att formulera våra upplevelser på fem olika nivåer. Uppgiften var att känna efter om någon nivå kändes olämplig eller icke relevant.

Andra dagen fick vi fortsätta reflektera, under en övning som kallas ”fish bowl”. Grundläggande frågor tydliggjordes, om samtalets syfte, hur kontexten- och patientrelaterade faktorer påverkar. Vi fick arbeta i smågrupper och ta fram centrala ledord. Många gemensamma huvuddrag presenterades, att samtalet utgår från här och nu, är kopplat till rörelse- och kroppsupplevande, har sin utgångspunkt i de tre kontaktproblem (kropp, andra personer och miljön)och existensnivåerna. Men även skillnader och olika infallsvinklar blev tydliggjorda. Är dialogen till sin form fenomenologisk och/eller psykologisk, med syfte att förbättra rörelsekvaliten eller fördjupa embodiment? När och hur kan samtalet störa processen och närvaron, kontakten med oss själva? Vi avslutade med att konstatera att dialogen om samtalets utformning i BK ska fortsätta.

Lena Hedlund