BK 7,5 hp Lunds Universitet

Det finns nu en 7,5 högskolepoängs distansutbildning i Basal Kroppskännedom på Lunds Universitet, Institutionen för Hälsovetenskaper med inriktning mot att arbeta med BK och gruppens process, se annons. För att gå utbildningen i behöver du arbeta med BK men behöver inte ha terapeutisk kompetens.

Enligt beslut i IBK kan du som har terapeutisk kompetens i BK och går denna utbildning ansöka om att bli handledare i Basal Kroppskännedom för kollegor i BK-utbildningen.

För att kursen ska bli av behöver du anmäla intresse på anmälningsblanketten i bilagan, se länken.

http://www.med.lu.se/hv/utbildning/uppdragsutbildning/vaara_utbildningar