Therapeutic dialogue in BBAT

Den 14-15 februari, 2015, träffas internationella lärargruppen IATBBT i Köpenhamn för ett tvådagars seminarium under temat ”Therapeutic dialogue in BBAT”.  Under dessa dagar ska vi fördjupa diskussionen och planera vidare för kommande utbildningssatsningar. Därför vore det bra att ha med era funderingar kring samtalet och dess betydelse i Basal Kroppskännedomsprocessen. Om du har möjlighet vore det därför värdefullt att du skrev ned dina frågor och funderingar kring temat och skickar till info@ibk.nu .  Några frågor som vi gärna tar emot reflektioner kring är;

  1. Vad anser du är det främsta syftet med samtalet i BK?
  2. När använder du samtalet/när använder du inte samtalet i BK?
  3. Har du utbildning i någon form av samtalsmetod utöver den du fått inom din BK utbildning?
  4. Varför har du valt att vidarutbilda dig i samtalsmetodik?
  5. Vilken typ av samtalsmetodik tycker du passar bäst i kombination med övandet i BK?
  6. Känner du dig trygg i samtalssituationen? Om inte: Vad skulle du vilja/vad behöver du fördjupa dig i?
  7. Övrigt du vill förmedla?

Hälsningar Lena Hedlund och Karin Overgaard