Basal Kroppskännedom med tillämpning vid stress

I det senaste numret (08 2014) av vår facktidning Fysioterapi kunde vi läsa att ”var sjätte arbetande svensk anser att han eller hon lider av utmattningssyndrom”. Numera är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken för sjukskrivningar. Eftersom stress också sitter i kroppen träffar vi fysioterapeuter många människor med symtom, där stress är en bakomliggande orsak.

Då är det bra att veta att vi har många metoder som hjälper vid stressrelaterad ohälsa. Med övningar i Basal Kroppskännedom hittar människor tillbaka till en friare gång och mer balanserad hållning. De får mer kontakt med andningen och deras medvetna närvaro ökar. Människor lär sig känna igen kroppens signaler och får strategier för att lugna ner ett stresspåslag.

Finns hjälp att få!

Det här vet vi som arbetar med Basal Kroppskännedom redan, men det blir så påtagligt hur verkningsfull metoden är, varje gång vi möter en patient som plötsligt inser att han/hon har förmågan i sig själv att hantera det som sker i kroppen, kroppsliga reaktioner som personen tidigare inte förstod utan i stället kände sig som offer för. Hur självkänslan växer – och stressen minskar – när han/hon hittar redskap att ta hand om stressen och återfår tilltron till sin egen förmåga.

I temakursen Basal Kroppskännedom med tillämpning vid stress, ingår både teori och praktik. Vi övar BK, med inriktning att motverka stress. Vi samtalar om stressteori och stresshantering och vad som kan ingå i en stresshanteringskurs.

Hälsningar Agneta Winberg