Temakurs neurologi

Vi, Lotta och Birgitta med hjälp av Kerstin, har sedan länge haft tankar på en BK kurs med tillämpning vid neurologiska skador och sjukdomar. Vi har strävat efter att deltagarna ska få större säkerhet att använda Basal Kroppskännedom kliniskt genom att göra BK övningar, dela erfarenheter, fundera över kliniska tillämpningar och få referat från vetenskapliga arbeten inom området.

Nu har äntligen idéerna förverkligats och den första temakursen med inriktning mot neurologi gick av stapeln i Östersund 25-27 november. Deltagare från Skåne i söder, Jämtland i norr och Finland i öster samlades för tre intensiva dagars övande och utvecklande av kliniska aspekter inom området.

Deltagarna har aktivt bidragit med erfarenheter och engagemang och uttrycker att de fått en större säkerhet att använda och anpassa Basal Kroppskännedom i sina verksamheter på hemmaplan. Kursen gav även oss mersmak så temakursen kommer att upprepas.

Temakurs neurologi

Hälsningar Lotta Melander, Birgitta Åslund och Kerstin Persson

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarna har aktivt bidragit!